Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik

Küçük
Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik 12 Eylül 2015 tarihli
Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre en fazla 250
adet kanatlı hayvanı olan ve haftada en fazla 1500 adet yumurtayı, son
tüketiciye ve yerel perakendecilere sunmak isteyen üreticilerimiz; öncelikle
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne veya yetki verildi ise bağlı
bulundukları Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne müracaat ederek, izin belgesi ve numarası almak zorunda.
Yumurtalarını; +5 C
den daha düşük sıcaklıkta soğutmayacak, temiz, kuru ve yabancı kokulardan arınmış olarak,
doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde koruyacak, muhafaza edecek,
depolayacak, taşıyacak ve satışını yapacaktır. Yumurtalarını, yumurtlama
tarihinden itibaren en fazla 21 gün içerisinde son tüketiciye ulaştırmak
zorunda ve yumurtaların son tüketim tarihi; yumurtlama tarihinden itibaren 28
günden fazla olmamalıdır. Üreticilerimiz, yumurtalarını son tüketiciye arz
ederken, üzerinde;
 Gıda işletmecisinin adı ve soyadı veya ticari unvanı,
işletme adresi,
 işletme ve kümes numarası, yumurtaların ait olduğu kanatlı
türü,
yumurtlama tarihi, yumurtaların son
tüketim tarihi, İzin belgesi tarihi ve numarası
 olan
etiket ile satışa arz edecektir. Tavukçuluk ve yumurtacılık işi yapan üretici
ve satıcı üyelerimiz yönetmelikte belirtilen maddelere uymalıdır. 
Küçük
miktarlardaki yumurtanın doğrudan arzını gerçekleştiren birincil üretimden
sorumlu gıda işletmecisi; sadece kendi üretiminden elde ettiği yumurtaları,
üretiminin tamamını kapsayacak şekilde son tüketiciye veya yerel perakendeciye
doğrudan küçük miktarlarda; Evcil tavuk ve evcil tavuk dışındaki kanatlılardan
elde edilen yumurtaları, üretim yerinde veya yerel pazar yerlerinde doğrudan
son tüketiciye arz edecek, yönetmelik kapsamındaki küçük miktarlardaki
yumurtaları internet üzerinden arz edemeyecektir. Yerel perakendecilere, sadece evcil tavuklardan elde edilen
yumurtalar arz edilecek ve  yerel perakendeci; birincil üretimden sorumlu
gıda işletmecisinden bu Yönetmelik kapsamında tedarik ettiği yumurtaları başka
bir gıda işletmesine arz edemez, sadece son tüketiciye doğrudan arz eder veya
işletmesinde son tüketiciye satış amacıyla işler, muameleye tabi tutar veya
depolar. Küçük miktarlardaki yumurtayı
doğrudan arz etmek isteyen birincil üretimden sorumlu gıda işletmecileri bu
Yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre yetkili Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne veya yetki verildi ise bağlı bulundukları
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden
izin
belgesi ve numarası almak zorundadır. Birincil
üretimden sorumlu gıda işletmecisi tarafından son tüketiciye ve yerel perakendecilere
arz edilebilecek olan yumurtaların toplam miktarı her bir hayvancılık işletmesi
için haftalık olarak 1.500 adedi geçemeyecektir. Küçük miktarlardaki yumurta;
en fazla 250 adet kanatlı hayvana sahip her bir hayvancılık işletmesinden elde
edilen yumurta miktarıdır. Yumurtalar, uygun
durumlarda yumurtlamadan hemen sonra, ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda
yumurtalar günde en az bir kere toplanacaktır. Ayrıca toplanan yumurtalar
hayvanların bulunduğu ortamdan derhal uzaklaştırılacak. Yumurtalar yıkama veya başka bir yöntemle temizleneme,
yağlama işlemine tabi tutulamaz ve +5C den daha düşük sıcaklıklara soğutulamayacaktır; temiz,
kuru, yabancı kokulardan ari olan ve darbelere, bulaşmalara ve doğrudan güneş
ışığına maruz kalmayan ortamlarda, büyük sıcaklık dalgalanmalarından korunarak
muhafaza edilecek, depolanacak, taşınacak ve satışa sunulacaktır. Birincil
üretimden sorumlu gıda işletmecisi tarafından doğrudan arz edilecek yumurtalar;
kendine has tat, koku ve renkte olmalı, çürümüş ve kokuşmuş olmamalı. Yumurta
kabukları temiz, yapısal gelişimini tam olarak tamamlamış ve hasarsız ve
kuluçka işlemi uygulanmamış olmalı.  Yumurta
içeriğinde gözle görülebilir embriyo bulunmayacaktır. Yumurtalar, yumurtlama tarihinden itibaren en fazla yirmi bir
gün içerisinde son tüketiciye ulaştırılacak ve yumurtaların son tüketim tarihi
yumurtlama tarihinden itibaren yirmi sekiz günden fazla olmayacaktır. Yumurtalar son tüketiciye satış
sırasında tüketicinin talebi doğrultusunda, gıda ile temasa uygun tek
kullanımlık malzeme veya tüketici tarafından sağlanan malzeme içerisine
yerleştirilerek,  doğrudan satış için hazır
ambalajlı hale getirilerek veya hazır ambalajlı yumurta olarak,  yerel perakendeciye ise, gıda ile temasa uygun
tek kullanımlık ambalajlama/paketleme malzemesi içerisinde hazır ambalajlı
yumurta olarak arz edilecektir. Yumurtaların son tüketiciye arzı sırasında;  Birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisinin
adı ve soyadı veya ticari unvanı, adresi ile işletme ve kümes numarası, yumurtaların
ait olduğu kanatlı türü, yumurtlama tarihi, yumurtaların son tüketim tarihi,
izin belgesi tarihi ve numarası tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve
okuyabileceği bir şekilde sunulacaktır. Hazır ambalajlı yumurtaların son
tüketiciye veya yerel perakendeciye arzında arzında ise bu bilgiler, gıdanın
ambalajı üzerinde veya ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde yer
alacaktır. Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci
fıkrasında belirtilen kayıtlara ilave olarak birincil üretimden sorumlu gıda
işletmecisi işletmesindeki toplam kanatlı hayvan sayısı, günlük yumurta üretim
miktarı, doğrudan son tüketiciye sattığı haftalık yumurta miktarı, yumurtaları
sattığı yerel perakendecilerin işletme kayıt numaraları ile her bir
perakendeciye sattığı haftalık yumurta miktarı ve her türlü satış belgesinin
kayıtlarını tutacak, bu kayıt ve belgeleri ait oldukları takvim yılının
sonundan itibaren en az on iki aylık bir süre muhafaza edecektir.

 

21 Ekim 2015
Aliağa Hava Durumu
Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 28°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası