İşyeri Açarken İstenen Belgeler

1 ) VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER

2 ) İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER

3) ESNAF VE SANATKAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İSTENEN BELGELER

4) İLGİLİ MESLEK ODA’SINDAN İSTENEN BELGELER

5 ) BAĞ-KUR’DAN İSTENEN BELGELER

*** VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN BELGELER ***

1- Bildirim Formu

2- Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi

3- İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü

4- İkametgah İlmühaberi

5- Nüfus Cüzdanİ Örneği

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

*** İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER ***

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıda örnekleri bulunan beyan formlarının doldurulması gerekmektedir.

EKLER
EK – 2: GAYRISIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU: EK-2
EK – 3: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU: EK-3
EK – 4: BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU: EK-4
EK – 5: İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI: EK-5
EK – 6: BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ: EK-6
 
*** İLGİLİ  MESLEK  ODASINDAN  İSTENEN  BELGELER ***

Detaylı bilgi için 0232 616 03 33 telefondan bilgi alabilirsiniz.

 
*** BAĞ-KUR’DAN  İSTENEN  BELGELER ***
1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunlarİn verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.
Bağ-Kur sigortalısı sayılır.
1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur’lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur’a kayut ve tescilin yapulabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir

EK – 1: SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU / BEYAN FORMU: EK-1

 

Aliağa Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 21°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası