Duyuru

Aliağa’da Emlakçılara Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Aliağa’da Emlakçılara Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

  Aliağa Esnaf Ve Sanatkarlar Odası ile İzmir Emlak Komisyoncuları Odasında işbirliğiyle, emlak ve gayrimenkul alım satımını düzenleyen yönetmelik hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güler...

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik

  Bilindiği üzere, Çevre Kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe k...

Anket

Anket

2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP), kapsamındaki çalışmalar KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla yürütülmektedir. KSEP Yönlendirme Komitesinin 26/07/2013 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında devam eden ey...

Burs Başvuru

Burs Başvuru

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu, Birlik Genel Kurul Kararları ve Vakıf Resmi Senedi hükümleri çerçevesinde, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Vakfı tarafından 2014 – 2015 Eğitim  -Öğretim Yılında 15 üniversite öğrencisine bur...

Erasmus+Programı Bilgilendirme Toplası

Erasmus+Programı Bilgilendirme Toplası

Ülkemizde AB Eğitim ve Gençlik Programlarının yürütülmesinden sorumlu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı – Türkiye Ulusal Ajansının ilgide kayıtlı ve ekte bir sureti sunulan yazısında, 2014-2020 yıllarında hareketlilik ve...

Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz

Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz

Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz                 Hizmet sunan müesseselerden (Yemek, konaklama, ulaşım sektörleri vs. arasında yer alan başta lokant...

“Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

“Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarına, satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliğine ve ...

6385 Sayılı Kanun Hakkında

6385 Sayılı Kanun Hakkında

6385 Sayılı Kanun Hakkında               19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değiş...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLAR VE MEYDANLAR

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLAR VE MEYDANLAR

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı  7. maddesinin(g) bendi “Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve on...

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ve İşyeri Yetkilisi

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ve İşyeri Yetkilisi

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlı...

123

2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası