ÖNEMLİ DUYURU

SAYIN ÜYEMİZ 

10’DAN AZ ÇALIŞANI BULUNAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFINDA YER ALAN İŞYERLERİ DİKKAT

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler” hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt bendinde geçen “10`dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar” hükmü gereğince bu konunun yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle söz konusu maddelere dayanarak hazırlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Eğitimler; açık öğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelere e Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir” hükmü yer almakta olduğu bildirilmiştir.

6331 sayılı Kanuna göre, 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG hizmetleri yükümlülüğü 01/07/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İşveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlan ile eğitim sonunda yapılacak sınavın düzenli ve etkin biçimde uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında 09/10/2015 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesince yürütülecek olan ilk e-sertifika eğitim programına ilişkin başvurular 28 Aralık 2015-15 Ocak 2016 tarihleri arasında http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacağı bildirilmiştir. Kayıt ve başvuru koşullarıyla ilgili bilgi notu ekte gönderilmektedir.

Kayıt ve başvuru koşulları

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı

http://www.esertifika.anadolu.edu.tr

Programın Tanımı

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır,

Bu kapsamda hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmeliğe dayanmaktadır. Söz konusu   Yönetmelikle; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,  işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.  Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi İşyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.

Hedef Kitle

Sertifika programının temel hedef kitlesi hâlihazırda ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekilleridir, Ancak gelecekte bu konumda olabilecek kişiler de programa katılarak sertifika alabilecek ve daha sonra belirtilen kapsamdaki işyerlerinde işveren veya işveren vekili olma durumlarında işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.

Ayrıca bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programımıza katılarak eğitim alabilir.

Kapsamı

Sertifika programı kapsamında bir ders kitabı hazırlanmış olup ders kitabında işlenen konular şöyledir:

1.    İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü

2.    Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi*

3.    İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı

4.    İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

5.    İşveren tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

6.    İş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve getirdiği maliyetler

7.    İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi ve hukuki sonuçları

8.    İş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri (1) (2) (3)

9.    İş sağlığı güvenliğinde bireysel ve organizasyonel faktörler

10.    İş sağlığı ve güvenliğinde tutulması gereken kayıtlar

Başvuru Tarihi ve Kayıt Bedeli

Başvurular internet ortamında 28 Aralık 2015 — 15 Ocak 2016 tarihleri arasındahttp://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Kayıt bedeli 250 TL`dir.

Öğrenme Ortamları

Programın öğrenme ortamları;

•    uzaktan öğretim tekniklerine göre tasarlanmış Ders Kitabı,

•    e-Sertifika Programlan Portal üzerinden sunulan e-Öğrenme Hizmetleri,  e-Sertifika programlarına kayıt yaptıran katılımcılar bürolarımızdan temin edecekleri uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders kitabı ve internet ortamında sunulan hizmetlerden yararlanarak eğitim tamamlama sınavına hazırlanmaktadır.

Kitap

Ders kitabı 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren 81 ildeki Açıköğretim Fakültesi Bürolarından temin edilecektir.

e-Oğrenme hizmetleri http://esertifika.anadolu.edu.tr/Portal adresinde yer alan e-Sertifika Programları Portali üzerinden sunulmaktadır. Katılımcılar 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren e-Sertifika Programları Portalında kullanıcı adı ve parolalarını yazarak oturum açtıklarında tüm e-Öğrenme hizmetlerine ulaşabilirler.

Sınavlar

Sınav 7 Mayıs 2016 tarihinde belirli merkezlerde yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylar sınav merkezini tercih edebilirler.

Başarı Ölçütleri ve Tamamlama Belgesi

Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Sınavdan 15 gün sonra adayların başarı durumunu gösteren “Sınav Sonuç Belgesi” internette yayınlanacaktır.

Sınav sonuçları ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir.

İŞG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KÂTİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.

İSG-KATİP sistemine nasıl kayıt yapılması gerektiği Bakanlık ana sayfasında (http:[[www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğününhttp://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggn.portal) adresinde duyurulacaktır.

İletişim Bilgisi

Yaşadığınız ildeki AÖF bürolarından başvuru işlemleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz.  Web:http://esertifika.anadolu.edu.tr/ e-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.”>[email protected]

Facebook: /AUesertifika

AÖF Büroları: http.s:üwww.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-iletisimıb

18 Ocak 2016
Aliağa Hava Durumu
Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 28°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası