Alia?aly ÖRNEK Esnaf

Esnaf Sanatkârlar ile vergi kurumunun bir bütün oldu?unu dile getiren Hüseyin Ekren Vergi Dairesi ile ili?kilerinin her zaman bir uyum içerisinde oldu?unu söyledi. Ekren bir bütün içinde çaly?an kurumlaryn arasynda ufak tefek pürüzler olabilece?ini ifade ederek “Biz vergi konusunda duyarly olmaya çaly?yyoruz. Küçük ve orta büyüklükteki esnaflar olarak ya?anan ekonomik olumsuzluklarda kar?ylykly iyi niyet çerçevesinde sorunlary çözmeye çaly?yyoruz. Alia?a Vergi Dairesi Müdürümüz ve personeli bizlere her türlü kolayly?y ve yakla?ymy sergiliyor, kendilerinden memnunuz. Oda olarak vergi konusunda duyarlyyyz ve üyelerimize de bu bilinci aktarmaya gayret ediyoruz. Esnaflarymyz zaman zaman ödemelerde sykyntylar ya?yyor. Bu tür durumlarda da bizler devreye giriyor ve bu sykyntylary kar?ylykly olarak azaltmaya çaly?yyoruz” dedi.


ZAKYR KILIÇ “AMACIMIZ ÜZÜM YEMEK BA?CIYI DÖVMEK DE?YL”


Alia?a Vergi Dairesi Müdürü Zakir Kylyç da Alia?a Esnaf ve Sanatkarlar Odasy ile kar?ylykly iyi niyet ile ili?kilerin yürütüldü?üne dikkat çekerek “ Esnaf Odamyz da vergi vermenin bir vatanseverlik oldu?unun farkynda. Bu ziyaretlerimizde hem ili?kilerimizi güçlendiriyoruz hem de görev alanymyz içerisinde farkynda olmadan yapty?ymyz hatalar var ise onlary telafi etmeye çaly?yyoruz. Diyalog ve ho?görü ile her sorun halledilebilir. Alia?a da esnaflarymyz bizim vergi oranlarymyzyn yüzde 2″lik bir payyny kaplyyor. Bizler kendi menfaatlerimiz için i? yapmyyoruz. Devletimizin ve ülkemizin menfaatleri için çaly?yyoruz. Vergiyi herkes kendi bütçesine göre ödedi?i için az veya çok fark etmiyor.” Diye konu?tu.


45 YIL VERGYSYNY GECYKTYRMEDY


Alia?a Esnaf ve Sanatkârlar Odasy Hüseyin Ekren ve Vergi Dairesi Müdürü Zakir Kylyç ile birlikte Alia?a da bulunan Ynci Market”e giderek sahibi Hüseyin Ay’y vergi konusunda duyarly davrany?yndan dolayy tebrik ettiler. Alia?a da 1965 yylyndan beri marketçilik yaptyklaryny dile getiren Hüseyin Ay da “ Biz dededen Alia?alyyyz. Böyle gördük böyle devam ediyoruz. 45 yyllyk esnaflyk hayatymyzda vergimizi düzenli olarak verdik. Verginin bize tekrar geri dönen bir olgu oldu?unu hiç unutmadyk. Vatanda?larymyz vergilerini düzenli olarak vermeli. Ülkeyi sevmek vergisini vermek ile e?de?erdir.” Dedi.

25 Şubat 2010
Aliağa Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Sıcaklık: 18°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası