6385 Sayılı Kanun Hakkında

6385 Sayılı Kanun Hakkında


 


            19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun ile yeni düzenlemeler getirilmiştir.


            Buna göre;


 


1.      Emekli olan ve ticari faaliyet yürütenlerin ödenmemiş sosyal güvenlik destek primleri borçları için Mayıs/2013 sonuna kadar başvurmaları halinde borçları yeniden yapılandırılacak ve 36 ay taksitle ödeyebileceklerdir.


2.      1 Ekim 2008’den önce sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç ve bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamakları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilemeyecek. Bu sigortalılardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk defa tescil edildiği  tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak olarak kabul edilecek. Bu durumdakiler hizmet süresi kazandığı için basamak farkından doğan prim borçlarını ödemeyecek.


3.      kendi sigortalılığı bulunduğu halde, başkası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlananlara ocak 2012 tarihine kadar çıkarılan veya çıkarılacak sağlık harcamalarına ilişkin borçlar affedilecek. Genel sağlık sigortalısı yada bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olanlardan, hak etmediği kapsamda sağlık hizmeti alanların 31 ocak 2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetleriyle ilgili borçları, ilgililerin açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmeyecek. Kendi adına zorunlu sigortalı olduğu halde anne/baba veya çocuklarının üzerinden sağlık hizmeti alan Bağ-Kur’lular Ocak 2012’den önce SGK tarafından kendilerine çıkarılan borçları ödemeyecek.


4.      Lise ve dengi öğrenim okullarında öğrenim gören öğrencilerin liseyi bitirdikten sonra anne veya babası üzerinden sağlık hizmetinden yararlanan çocuklar 20 yaşını aşmamak kaydıyla 120 gün (4 ay) süreyle sağlık hizmetinden yararlanacaklardır.


5.      tüm meslek kolları için kısa vadeli sigorta kolları primi %1 – 6,5 yerine %2 olarak sabitlenmiştir.


6.      Bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılacak SGK Olağanüstü Genel Kurulunda esnaf ve sanatkarlarımızın SGK Yönetim Kurulunda yer alması mümkün olacaktır.      

13 Şubat 2013
Aliağa Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 21°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası