Haber

İş verenin İş Hijyeni Ölçüm, test ve analizi İle ilgili Yükümlülükleri

İş verenin İş Hijyeni Ölçüm, test ve analizi İle ilgili Yükümlülükleri

Söz konusu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarla...

» Devamını Oku 08 Şubat 2017 Haber

KOSGEB KREDİLERİ

KOSGEB KREDİLERİ

Bilindiği üzere; KOSGEB aracılığı ile 50 bin liraya kadar, bir yıl geri ödemesiz, üç yıl vadeli faizsiz kredi imkânının 2017 yılında da süreceği ve önümüzdeki süreçte koşulları sağlayan herkese kredinin verilmesi yönünde çalışmaların yapıldığı açıkla...

Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı

Esnaf Kredileri Faiz İndirim Oranı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2017 yılına devreden krediler ile, 1/1/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasın...

Taşınır Rehin Sicil Sistemi (TARES)

Taşınır Rehin Sicil Sistemi (TARES)

KOBİ’ler ticari faaliyetleri için gerekli finansman kaynaklarını, bankalar aracılığı ile temin edilen kredilerden sağlamaktadır. Özellikle kredi karşılığı talep edilen teminatlar, KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli zorluklar oluşturmaktadır. Bu ...

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Kamu kuruluşları tarafından gönderilen yazılarda esnaf ve sanatkarlarımızın da kayıtlı elektronik posta (KEP) uygulamasına geçmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. 19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve Baz...

2017 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemine İlişkin Duyuru

2017 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemine İlişkin Duyuru

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin 02 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında 2017 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir. Faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar s...

Oda Üyelerine Yönelik Kurs

Oda Üyelerine Yönelik Kurs

1.kurs satış ve müşteri ilişkileri elemanı olup 24 saatlik bir kurstur. Kurs, akşamları 18.00 – 21.00 saatleri arasında 4 ders saati olacak ve 6 gün sürecektir. Kurs süresince; satış tekinkileri, müşteri ilişkileri yönetimi, takım çalışması, ikna tek...

» Devamını Oku 09 Aralık 2016 Haber

KOSGEB 2016 yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı

KOSGEB 2016 yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı

KOSGEB; imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Veri tabanına kayıtlı işletmelerin kullanacakları yerli malı belgeli ve yeni makine-teçhizat alımlarının desteklenmesine yönelik olarak kredi faiz desteği uygulayacaktır. Program kapsamında işletme...

» Devamını Oku 26 Eylül 2016 Haber

Yazar Kullanım Zorunluluğu

Yazar Kullanım Zorunluluğu

Bilindiği üzere yeni nesil yazarkasa kullanım zorunluluğunun 01.01.2016 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmişti.               Ancak gelen yoğun talep üzerine, Maliye Bakanlığı il...

» Devamını Oku 19 Ağustos 2016 Haber

Ölçü Aletleri

Ölçü Aletleri

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği; ülkemizde ticarette yaygın olarak kullanılan ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve Uluslararası Birimler Sistemine uygun olarak imali, kullanımı ve denetlenmesi görevi bakanlıkça yürütülmektedir. Bu görevler yapı...

» Devamını Oku 21 Temmuz 2016 Haber

2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası