TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ


Bilindiği üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 30 Haziran 2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmi Gazetede “ Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği” yayımlamıştır.


Söz konusu Yönetmelik, gıda katkı maddelerini, gıda katkı maddelerinin kullanımı ile ilgili ürüne ait özel hükümler saklı kalmak kaydıyla özel gıdalardaki katkı maddelerini, bu Yönetmelik kapsamı dışındaki amaçlar için kullanılan gıda katkı maddelerini kapsamaktadır.


Yönetmelikte; gıda katkı maddelerinin listesi, gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşulları ve gıda katkı maddelerinin etiketleme kuralları belirlenmiştir.


Buna göre;


 -Sadece Yönetmeliğin EK-II’sinde yer alan katkı maddelerinin, olduğu haliyle piyasaya arz edileceği ve bu ekte yer alan koşullar altında kullanılacağı,


– Sadece EK-III’te yer alan gıda katkı maddelerinin; bu ekte yer alan koşullar altında gıda katkı maddeleri, gıda enzimleri ve gıda aroma vericilerinde kullanılacağı,


– Gıda katkı maddelerinin, Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen saflık kriterleri ile uyumlu olmak zorunda olduğu,


– Bu Yönetmelik hükümleri ile uyumlu olmayan bir gıda katkı maddesi veya bu gıda katkı maddesini içeren bir gıdanın piyasaya arz edilemeyeceği,


– Ek II’de özellikle belirtilmedikçe, gıda katkı maddelerinin işlenmemiş gıdalarda kullanılmayacağı,


– Domuz kaynaklı bir gıda katkı maddesinin; gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılamayacağı belirtilmektedir.


            Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerde üretilen geleneksel gıdalar ve bu gıdalarda kullanımı yasaklanan belirli gıda katkı maddesi kategorileri Yönetmeliğin EK-IV’ünde, Ülkemizde üretilen geleneksel gıdalar ile bazı gıdalarda kullanımı yasaklanan gıda katkı maddeleri ve/veya gıda katkı maddesi kategorileri EK-VI’da listelenmektedir.


Tek başına veya birbirleriyle veya 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı üçüncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nde tanımlanan gıda bileşenleri ile karışım halinde satılması halinde, son tüketiciye sunulmayacak gıda katkı maddelerinin etiketinde, 22 nci maddede yer alan bilgiler kolayca görülebilir, açıkça okunabilir ve silinmez bir şekilde yer almak zorundadır.


Bir gıda katkı maddesinin kullanıcısı veya üreticisi; bu katkı maddesinin güvenlik değerlendirmelerini etkileyecek yeni bilimsel veya teknik bir bilgiye ulaştığında Bakanlığı derhal bilgilendirmek, Bakanlığın talebi üzerine, o katkı maddesinin gerçek kullanımı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.


            Ayrıca bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yaptırımlar uygulanacağı,


            Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin, 1/7/2014 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorunda olduğu,


            Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin , bu Yönetmelikte belirtilen geçiş sürelerinin sonuna kadar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği hükümlerine uyma zorunluluğu bulunduğu hüküm altına alınmıştır.


            Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi istisna olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri bu Yönetmelik hükümlerine;


         Yönetmelik eklerinde geçiş süreleri belirtilenler için eklerde verilen tarihlere kadar,


         1/7/2013 tarihinden önce piyasaya arz edilen EK-II 06.2.1 numaralı alt kategoride yer alan buğday unu için 1/8/2013 tarihine kadar,


         EK-II 07.1.1.2 numaralı alt kategoride yer alan ekmekler (hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilen ürünler) için 1/8/2013 tarihine kadar,


         EK-VI’da yer alan çiğ köfte ve mezeler için 1/8/2013 tarihine kadar,


uyum sağlamak zorundadır.


Yine Geçici 1 inci madde istisna olmak üzere, bu Yönetmelik hükümleri;


         EK-II 06.2.1 numaralı alt kategoride yer alan buğday unu,


         EK-II 07.1.1.1 numaralı alt kategoride yer alan ekmekler ( Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler),


         EK-VI’da yer alan pide ve bazlama için 01/07/2013 tarihinde yürürlüğe girer.


EK-II 04.2.4.1 numaralı alt kategoride yer alan salçalar, domates püreleri ve biber püreleri 1/7/2016 tarihine kadar piyasada bulunabilecektir.


            Ek-1 Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

17 Temmuz 2013
Aliağa Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Sıcaklık: 18°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası