Gerçek usulden basit usule geçiş

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununda yapılan bir değişiklikle, ‘herhangi bir nedenle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin bir daha hiçbir şekilde basit usulü dönemeyecekleri’ yönündeki yasal düzenleme kaldırılmış ve gerçek usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkarlarımızın 2 yıl boyunca basit usule tabi olmanın şartlarını taşımaları halinde takip eden yılbaşından itibaren basit usule geçebilmelerinin önü açılmıştır.


            Gerçek usulden basit usule geçişle ilgili olarak 2 yıllık süre ilk kez 2012 yılı itibariyle başladığından, 2012 ve 2013 yıllarında basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyan gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlarımız, 01/01/2014 tarihi itibariyle basit usule geçebileceklerdir.


            Gerçek usulden basit usule geçiş süreci ile ilgili olarak maliye Bakanlığı, 18 Aralık 2013 tarihli ve 93 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri ile açıklamalarda bulunmuştur. Buna göre;


 


          Gerçek usulde vergiye tabi olan ve 2012 ile 2013 yıllarında basit usule tabi olmanın şartlarını topluca taşıyan esnaf ve sanatkarlarımız, 1 Ocak 2014 ile 31 Ocak 2014 tarihleri arasında bağlı oldukları vergi dairelerine bir dilekçe ile başvuruda bulunacaklarıdır.


          Vergi dairelerince, basit usule geçme başvurusunda bulunan esnaf ve sanatkarların 2013 yılına ilişkin alım, satım ve/veya hasılat hadleri dikkate alınmadan gerekli işlemler yapılacak, bu hadler 2014 yılında verilecek gelir vergisi beyannamesinden sonra vergi dairelerince kontrol edilecektir.


          2013 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesinden sonra basit usule tabi olmanın şartlarını taşımadığı tespit edilen esnaf ve sanatkarlar, 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden gerçek usulde vergilendirilecek ve buna ilişkin gerekli cezai işlemler yapılacaktır.


          Gerçek usulden basit usule geçme hakkına sahip olduğu halde Ocak ayı içinde dilekçe ile başvuruda bulunmayan esnaf ve sanatkarların, gerçek usulde vergiye tabi olmayı tercih kabul edilecek ve bu tarihten sonra basit usule geçiş yapılmayacaktır.


          2012 yılında gerçek usulde vergiye tabi olarak faaliyete başlayan esnaf ve sanatkarlar için 2012 yılında faaliyette bulunulan süre tam yıl olarak kabul edilecek ve diğer şartların taşınması ve yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde 01/01/2014 tarihi itibariyle basit usule geçişleri sağlanacaktır.


          Önceki yıllarda gerçek usulde vergiye tabi olup 2012 yılından önce faaliyetine son vermiş olanlar, yeniden mükellef olmaları halinde önce gerçek usulde vergiye tabi olacaklar, işe yeniden başladıkları tarih itibariyle 2 yıl boyunca basit usule tabi olmanın şartlarını taşımaları halinde takip eden yılbaşından itibaren basit usulde vergiye tabi olabileceklerdir.   

23 Aralık 2013
Aliağa Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 21°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası