TAPDK SÜRE UZATIM İŞLEMİ

           TAPDK satış belgeleri için 02/01/2014 – 31/03/2014 tarihleri arasında 2014 yılı süre uzatım işlemi gerçekleştirilecektir.


Faaliyetlerine devam etmek üzere süre uzatım işlemi yapmak isteyen satıcıların 2014 yılı için belirlenen ve aşağıda belirtilen süre uzatım işlem bedelini en geç 31/03/2014 Pazartesi günü Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle Kurum hesabına yatırmaları zorunludur.


            Süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatıran satıcıların mevcut satış belgeleri ile birlikte satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları ve süre uzatım işleminin belgeleri üzerinde gösterilmesini sağlamaları gerekmektedir.


            Belirtilen süre zarfında süre uzatım işlem bedellerini Kurum hesabına yatırmayan satıcılar 01/04/2014 tarihi itibariyle yeni ürün (tütün mamulü / alkollü içki) tedarik edemeyecek, mevcutlarındaki ürünleri Nisan ayı sonuna kadar belgelerinin verdiği yetki çerçevesinde tasfiye edeceklerdir. 01/05/2014 tarihi itibariyle ürün satışına devam ettikleri tespit edilenler hakkında ilgili mevzuatta öngörülen idari yaptırımlar uygulanacaktır.


            Süre uzatım işlem bedelini belirtilen süre zarfında Kurum hesabına yatırmayan satıcıların faaliyetlerine devam etmek istemeleri halinde yeniden satış belgesi başvurusunda bulunmaları zorunludur.


            Tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi”  sahibi olmasına rağmen, halihazırda bahis konusu ürün gruplarından (tütün mamulü /  alkollü içki) herhangi birinin satışını yapmayan ve daha sonra da satışını yapmak istemeyen satıcıların talep etmeleri halinde, 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatırmadan önce talep dilekçeleri ve mevcut satış belgeleri ile birlikte yetkili birimlere başvuruda bulunmaları ve mevcut belgelerini, satışını yaptıkları ürüne uygun satış belgesi (Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi ya da Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi) ile değiştirmeleri mümkün bulunmaktadır.


            Halihazırda tütün mamulü ya da alkollü içki satışı yapmadığını ve ileride de yapmak istemediğini beyan ederek belgesini değiştirmek isteyen satıcıların başvuruları Şubat ayı sonuna kadar kabul edilecektir.


            Şubat ayı sonuna kadar belge değiştirme işlemi yapmış satıcıların 2014 yılı süre uzatım işlem bedelini, değişiklik yaptıkları tarihten sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren ve yeni Kurum sicil numaralarını beyan ederek Kurum hesabına yatırmaları gerekecektir.


            Bu şekilde belge değişimi yapacak olan satıcıların 30/06/2014 tarihine kadar yaptırılması zorunlu “belge ayrıştırılması” işlemini yapmasına gerek kalmayacaktır. 


            “Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi”ni, “Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi” olarak değiştiren satıcıların daha sonra alkollü içki satışı yapmak üzere yeni “Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi” talep etmeleri halinde (4250 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki mesafe şartı da dahil olmak üzere) yürürlükteki mevzuatta aranan şartları sağlamaları zorunlu olacaktır.


            Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03/12/2013 tarihli ve 28840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01/01/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


            Yeni düzenleme gereğince, tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren ve  31/12/2013 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan (sicil no uzantısı “P” olan) Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi ve (sicil no uzantısı “T” olan) Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Toptan Satış Belgesi sahiplerinin süre uzatım işlem bedelini 31/03/2014 tarihine kadar Kurum hesabına yatırmaları ve belgeleri için 2014 yılı süre uzatım işlemini gerçekleştirmeleri, süresi içinde süre uzatım işlem bedelini yatırdıktan sonra 30/06/2014 tarihine kadar mevcut belgelerini yetkili birimlere teslim etmeleri ve tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyetleri için ayrı ayrı düzenlenecek olan satış belgelerini teslim almaları zorunludur.


            Belirtilen tarihe kadar yetkili birimlere teslim edilmeyen (ayrıştırma işlemi yapılmayan) belgeler için 2015 yılı süre uzatım işlemi yapılmayacaktır.


            Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesine göre 2014 yılı satış belgesi bedelleri;


 


1- Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Batış Belgeleri


İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 220,00-TL


İlçe merkezlerinde 150,00-TL


Diğer mahallerde (belde, köy gibi) 50,00-TL


 


2- Açık İçki Satış Belgeleri


İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 900,00-TL


İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (belde, köy gibi) 350,00-TL


 


Tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte satışına izin veren tütün mamulü ve alkollü içki perakende satış belgeleri için yukarıda belirtilen bedellerin iki katı tahsil edilecektir.

15 Ocak 2014
Aliağa Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 21°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası