HÜSEYİN EKREN, ”SATIŞ BELGELERİNİZİ ALIN”

ALİAĞA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI HÜSEYİN EKREN’DEN TÜTÜN VE ALKOL SATIŞ UYARISI


HÜSEYİN EKREN, ”SATIŞ BELGELERİNİZİ ALIN”


Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, tütün, içki ve açık alkollü içki satış belgelerinin süre uzatım işlemlerini gerçekleştirmeyen satıcıları uyardı. Esnaflar süre uzatım işlemini 31 Mart Salı günü mesai bitimine kadar yapabilecekler.
Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Ekren yaptığı açıklamada, Tütün Alkol Piyasası Düzenlenme Kurumu’ndan alınan tütün, perakende içki ve açık alkollü içki satış belgelerinin 02 Ocak 2015-31 Mart 2015 tarihleri arasında süre uzatım işlemlerini gerçekleştirebileceklerini belirtti.
Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada;
31/12/2014 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan Tekel satış belgeleri için 02 Ocak 2015 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında 2015 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir. Süre uzatım işlemini gerçekleştirmeyen satıcıların belgeleri “Kurum hesabına işlem bedelini yatırmış olsalar dahi” geçerliliğini yitirecektir. Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurum sicil numarası ile banka hesabına yatırılmasıyla yapılmaktadır. Süresi içerisinde süre uzatım işlemini yaptırmayan satıcıların satış belgeleri, süre uzatım işleminin son gününden itibaren otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder. Bu kapsamdaki satıcılar, süre uzatım tarihinin bitimini müteakiben ürün satın alamaz ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde, ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecburdur. Belirtilen süre zarfında süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyetine devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları zorunludur. 
Satış belgeleri için 31 Mart 2015 Salı günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı taktirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satısına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin besinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir. Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi iptal duruma düşecek olan satıcıların yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir. Perakende satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının süre uzatım işlemleri esnasında işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının veya izin belgelerinin asıl suretlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüklerine ibraz etmeleri ve ibraz ettikleri belgenin bir örneğini Müdürlüğe teslim etmeleri zorunludur.
Perakende satıcılar, faaliyet konusu ile ilgili uygun (ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olan veya münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içki satıcılığı için) düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını, açık alkollü içki satıcıları, faaliyetlerine uygun işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını satış belgesinin asıl sureti ve işlem bedelini ödediklerine dair dekont ile birlikte Yetkili Müdürlüğe ibraz etmek ve süre uzatım işlemini satış belgelerinin üzerinde gösterilmesini sağlamak zorundadırlar.
TAPDK tarafından 2015 yılı için belirlenen işlem bedeli, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı”, ATM cihazları veya Ziraat Bankası İnternet Şubesi vasıtası ile havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödenmeksizin Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılmalıdır. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi ya da kuruma yetki verilmemiş olup, ödemeler mutlaka Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştirilmelidir. TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “Yeni Başvuru” ve “Süre Uzatım İşlemi” olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için ödemenin mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması zorunludur. Satıcıların işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının veya izin belgelerinin asıl sureti, Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla yaptıkları süre uzatım işlem bedeli ödemesine dair dekont ve mevcut satış belgeleri ile birlikte Yetkili Müdürlüğe başvurması ve süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları zorunludur. Yapılan süre uzatım işlemi ödemesine ilişkin banka dekontu Müdürlüklere teslim edilmemeli veya Kuruma gönderilmemelidir. Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, satıcılar adına yeni bir belge düzenlenmesine gerek bulunmayacak olup, mevcut belgelerin muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 240.TL
İlçe merkezlerinde 165.TL
Diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 55.TL
Açık İçki Satış Belgeleri
İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 990.TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 385.TL

22 Ocak 2015
Aliağa Hava Durumu
Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 28°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası