tapdk satış belgeleri

TAPDK
SATIŞ BELGESİ BEDELLERİ SÜRE UZATIM İŞLEMİ

 

Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin
Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci
maddesi çerçevesinde, 2016 yılı satış belgesi bedelleri, Tütün ve Alkol
Piyasası Dü
zenleme Kurulunca belirlenmiştir. 2015 yılı ve öncesinde
düzenlenen ve 31/12/2015 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış
belgeleri için 04 Ocak 2016 – 31 Mart 2016 tarihleri arasında 2016 yılı süre
uzatım işlemi yapılması gerekmektedir. Süre uzatım işlem başvuruları Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri tarafından kabul edilecektir.
 Faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar 2016 yılının Ocak ayı başından
Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır.
Satıcıların, bu
bedelleri
 en geç 31/03/2016 Perşembe
günü mesai saati sonuna kadar
 Kurum
sicil numaralarını beyan
ederek
Ziraat Bankası’ndan
Tütün ve Alkol Piyasası Kurumunun hesabına yatırarak belge sürelerinin
uzatılması talebinde bulunmaları gerekmektedir.
 Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış
bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı” bölümünde yer alan Süre Uzatım İşlemi
seçeneğinden Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılmalıdır.
  Belirtilen süre
içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların
belgeleri Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitirecek olup; süre
uzatım işleminin sona ermesinin ürün satın
alamayacaklar ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan
ürünleri tasfiye edeceklerdir
. 31/03/2016 Perşembe günü mesai
saati sonuna
kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan
satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda
, yeniden belge almaları
gerekmektedir
. İlk defa satış
belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedeller tahsil edilecektir.

TAPDK belgesi sahibi satıcılar süre uzatım işlemleri
esnasında mevcut satış belgesinin asıl suretini ve işlem bedelini ödediklerine
dair dekontu Yetkili Müdürlüğe ibraz etmek ve süre uzatım işlemini satış
belgelerinin üzerinde gösterilmesini sağlamak zorundadırlar.

 2016 yılı satış belgesi bedelleri

1– Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil
ilçelerde                            
     255 TL

İlçe
merkezlerinde                                                                                                   175 TL

Diğer mahallerde(Belde, köy
gibi)                                                                          
 60 TL 

2– Açık İçki Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil
ilçelerde                       
       1.045 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde,
köy
gibi)                                 
     405 TL

olarak belirlenmiştir.   

 

01 Haziran 2016
Aliağa Hava Durumu
Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 28°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası