e-Sertifika Programı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

İŞVEREN VE İŞVEREN
VEKİLİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ E-SERTİFİKA PROGRAMI

İşveren ve İşveren vekili İçin İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-sertifika Programı 29/06/2015 tarih ve 29401
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren “İşyerlerinde İşveren veya
İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine
İlişkin Yönetmelik”e dayanmaktadır. Söz konusu “Yönetmelik”le; ondan az
çalışanı bulunana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik
muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren
vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Anadolu
Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren
vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim
verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece “Yönetmelikte”teki
amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi
işyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.  

Sertifika programının temel hedef
kitlesi halihazırda ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerindeki işveren veya işveren vekilleridir. Ancak gelecekte bu konumda
olabilecek kişiler de programa katılarak sertifika alabilecek ve daha sonra
belirtilen kapsamdaki işyerlerinde işveren veya işveren vekili olma durumlarında
işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini
kendileri yürütebileceklerdir. Ayrıca bu alana merak duyan 18 yaşından büyük
herkes programa katılarak eğitim alabilirler.  

Sertifika programı kapsamında bir
ders kitabı hazırlanmış olup ders kitabında işlenen konular şöyledir:

1.     
İş
Sağlığı ve Güvenliğine Genel bakış ve Güvenlik Kültürü

2.     
Ulusal
İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

3.     
İş
Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı

4.     
İş
Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

5.     
İşveren
Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

6.     
İş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve getirdiği maliyetler

7.     
İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi ve hukuki sonuçları

8.     
İş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri (1) (2) (3)

9.     
İş sağlığı güvenliğinde bireysel ve organizasyonel faktörler

10.  
İş sağlığı ve güvenliğinde tutulması gereken kayıtlar

 

            Başvurular
internet ortamında 06 Haziran 2016 — 24 Haziran 2016 tarihleri arasında
http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden
yapılacaktır.

Kayıt bedeli 250 TL`dir.

Programın öğrenme ortamları;

• uzaktan öğretim tekniklerine göre
tasarlanmış Ders Kitabı,

• e-Sertifika Programlan Portal
üzerinden sunulan e-Öğrenme Hizmetleri,  e-Sertifika programlarına kayıt
yaptıran katılımcılar bürolarımızdan temin edecekleri uzaktan öğretim yöntemine
göre hazırlanmış ders kitabı ve internet ortamında sunulan hizmetlerden
yararlanarak eğitim tamamlama sınavına hazırlanmaktadır.

Ders kitabı 81
ildeki Açıköğretim Fakültesi Bürolarından temin edilecektir.

e-öğrenme
hizmetleri
https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinde yer alan ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden sunulmaktadır.
Katılımcılar ANADOLUM eKampüs Sisteminde kullanıcı adı ve parolalarını yazarak
oturum açtıklarında tüm e-Öğrenme hizmetlerine ulaşabilirler. e-Öğrenme
hizmetlerine mobil cihazlardan da erişilebilir. Bunun için mobil işletim
sistemine göre  Google Play ve App Store
üzerinden
Blackboard Mobile Learn uygulamasını
yüklemek yeterlidir. Daha sonra bu uygulama içerisinden  Anadolu Üniversitesi seçilerek kullanıcı adı
ve parola ile giriş yapılarak, ANADOLUM e-Kampüs sistemine ulaşılabilir.

Sınav http://esertifika.anadolu.edu.tr adresindeki
akademik takvimde belirtilen gün ve saatte belirli merkezlerde yapılacaktır. Başvuru
sırasında adaylar sınav merkezini tercih edebilirler.

 Katılımcıların
başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması
gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetlerinin Yürütümüne İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi”
almaya hak kazanacaktır. Sınavdan 15 gün sonra adayların başarı durumunu
gösteren “Sınav Sonuç Belgesi” internette yayınlanacaktır. Sınav sonuçları
ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir.

İŞG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve
sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KÂTİP sistemine internet
üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.

İSG-KATİP sistemine nasıl kayıt
yapılması gerektiği adresinde
http://isgkatip.csgb.gov.tr duyurulacaktır.

08 Haziran 2016
Aliağa Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 21°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası