Alia?aly esnaflara Denizbank’tan kredi deste?i

Alia?a Esnaf Sanatkarlar Odasy ile Denizbank Alia?a ?ubesi’nin ortakla?a düzenledi?i “Y?letme Bankacyly?y” Alia?aly esnaflara tanytyldy.Esnaf Sanatkarlar Odasy ve Denizbank tarafyndan Saray Kebap Salonu’nda ortak düzenlenen tanytym kokteylinde Alia?aly esnaflara sa?lanan kolaylyklar anlatyldy. Verimli büyüme stratejisi ile Türkiye’nin önemli finans kurulu?laryndan biri haline gelen Denizbank, Alia?a’daki tüm küçük ve orta ölçekli i?letmelere yönelik sundu?u “Y?letme Bankacyly?y”ny anlatty. Alia?a Ylçe Kaymakamy Emir Osman Bulgurlu, Alia?a Vergi Dairesi Müdürü Zakir Kylyç, Esnaf Sanatkarlar Odasy Ba?kany Hüseyin Ekren ve çok sayyda i?letme sahibi katyldy?y sunumda Denizbank Y?letme Bankacyly?y Bölge Saty? Müdürü Haldun Çelikkol ve Alia?a ?ube Müdürü Kubilay Tunçel Alia?aly küçük i?letme sahiplerini, Y?letmelere özel kredi modelleri ve Dünya’da ilk defa Denizbank tarafyndan üretilen ve içinde dört farkly kredi seçene?ini baryndyran “Y?letme Kart” hakkynda bilgilendirdi. Sunuma katylan Emir Osman Bulgurlu yapty?y konu?masynda, Denizbank’yn esnafa çok büyük kolaylyk sa?lady?yny belirterek; “Risk almak çok önemlidir bu arkada?lar risk bankacyly?y yapyyor. Esnafymyz birikimlerini do?ru de?erlendirmeli. Ülkemizde en önemli tasarruf yastyk altyna yapylyyor, birikimlerimizi yastyk altyndan çykaryp do?ru de?erlendirmeliyiz” ?eklinde konu?tu. Alia?a Ylçe Kaymakamy Emir Osman Bulgurlu’nun ardyndan söz alan Alia?a Esnaf Sanatkarlar Odasy Ba?kany Hüseyin Ekren ise; “Küçük i?letmelerimizi buraya toplamamyzyn nedeni ülkede bulunan bu ekonomik kriz. Esnaf Sanatkarlar Odasy olarak esnafymyza elimizden geldi?i kadar yardym etmeye çaly?yyoruz ama yetmiyor tabii ki. Denizbank’a esnafa bu ?eklide kolaylyklar sa?lady?y için te?ekkür ediyoruz” dedi. Sunumun ardyndan esnaflaryn sorulary yanytlandy.

28 Ocak 2009
Aliağa Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 21°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası