GARANTY’DEN ALYA?A’DA KY ESNAF VE SANATKÂRLARA KREDY YMKANI

 


     


 


Garanti Bankasy, Alia?a Esnaf ve Sanatkârlar Odasy Ba?kanly?y’yla kredi anla?masy imzalady. Garanti Bankasy Alia?a ?ube Müdürü Murat ?enol ve Alia?a Esnaf ve Sanatkarlar Odasy Ba?kany Hüseyin Ekren tarafyndan imzalanan anla?ma kapsamynda, Garanti Bankasy, esnaf ve sanatkârlara, uygun faiz ve geri ödemeli krediler sunacak.
 Yapylan anla?ma uyarynca Alia?a’daki esnaf ve sanatkârlar, Garanti Bankasy’nyn sundu?u Esnaf Destek Paketi ile, POS, Bonus Business ?irket kredi karty veya çek karnesi ürünlerine sahip olmalary durumunda, %1.84’e varan avantajly faiz oranlaryndan yararlanabilecek. Kullanylan kredilerin geri ödemesi 60 aya kadar vadede e?it taksitlerle yapylabilecek.Ayny zamanda en az 1 yyldyr Garanti Bankasy POS mü?terisi olan esnaf ?ubeye gitmelerine gerek kalmadan POS cihazlary üzerinden hyzly ve kolay kredi ba?vurusu yapabilecek, 9000 TL’ye varan acil kredi ihtiyaçlary için POS cirolary bloke alynmadan ve herhangi bir ek teminat istenmeden ticari destek kredisi kullanabilecekler.
Ymzalanan protokolle ilgili olarak Esnaf Odasy Ba?kany Hüseyin Ekren, bu anla?manyn küçük esnaflara can suyu olaca?yny söyleyerek; “Üyelerimizin ihtiyaçlary olan kredileri temin edebilsin diye, bütçelerine uygun, dü?ük faizli, uygun vadeli bir kredi anlamasy yaptyk Garanti Bankasyyla. Bu kriz ortamynda, Garanti Bankasyyla imzalady?ymyz bu kredi anla?masy inanyyorum ki küçük esnaflarymyza bir can suyu olacaktyr” dedi. Garanti Bankasy Alia?a ?ube Müdürü Murat ?enol ise, Hüseyin Ekren’e katyldy?yny belirterek; “2001 krizinden sonra küçük esnaflarymyzyn de?eri daha çok anla?yldy. Bizde Garanti Bankasy olarak küçük esnaflarymyza yönelik çaly?malar yaptyk. Esnaf Odasy ba?kanymyzla paralel olarak yapty?ymyz bu protokolde, daha uygun vadelerle, daha uygun seçeneklerde kredi imkanlary yarattyk. Alia?aly küçük esnaflamyza hayyrly olsun” dedi.     

17 Haziran 2009
Aliağa Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 21°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası