İŞLETME İZİN BELGELERİ

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 99/13681 karar sayılı Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 10/03/2000 tarih ve 65 sayılı Uygulama Talimatının “işletme izin belgeleri” başlıklı bölümünde; bu yönetmelik hükümlerine göre verilen işletme izin belgeleri tanımlanarak, bu belgelerin verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olduğu, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsatlandırılmış olan, işyeri adresi ve niteliği ile sahibinde herhangi bir değişiklik olmayan işletmelerle soruşturması tamamlanarak ruhsatlandırma aşamasına gelmiş işletmelere ait ruhsatların ek bir belge istemeden yeni izin belgeleri ile değiştirileceği, süresi dolan izin belgelerinin yenilenmesi sırasında ise şahıs bakımından gerekli belgelerle müracaat edileceği, yapılacak tahkikat neticesinde yenilemede bir sakınca görülmeyenlere, bu hususta mevcut kayıtlara not düşüldükten sonra eski izin belgesinin işlemden kaldırılarak, yeniden izin belgesi düzenleneceği, izin belgesi sahiplerine yenileme için sürenin bitimini müteakip 1 ay içersinde müracaat etmeleri hususunun tebliğ edileceği belirtilmişti. İşletme izin belgelerinin yenileme işlemlerinin hem idarenin iş yükünü artırdığı hem de yapılan yeni işlemler nedeniyle işyeri sahiplerinin mağdur olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle izin belgelerinin (içkili / içkisiz istirahat ve eğlence yeri işletme izin belgesi, konaklama tesisi işletme izin belgesi, mesul müdür belgesi) süreli olmasına ilişkin uygulamaya son verilmiş olup, bundan böyle izin belgeleri üzerine ne kadar süre ile geçerli olduğuna ilişkin herhangi bir ibare yazılmayacaktır. Daha önce süreli olarak düzenlenmiş olan izin belgeleri ise üzerlerinde belirtilen süreye bakılmaksızın geçerli olup, ek bir onay alınmaksızın bu belgelerin üzerinde bulunan süreli olduğuna ilişkin ibarenin silinmesi yeterli olacaktır.     

07 Nisan 2012
Aliağa Hava Durumu
Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 28°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası